Skip to main content

Innmeldingsskjema Storfe

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Debio godkjent NO-ØKO 01?
Har du levert dyr til oss tidligere
Kjønn / Alder
• Kalv (alder på slaktedag skal ikke overstige 300 dager)
• Kvige (kjønn skal være hunkjønn og alder fra 301 dager til og med 730 dager)
• Kastrat (kjønn skal være hankjønn, skal være kastrert og alder fra og med 301 dager til og med 1460 dager)
• Ung Okse (Kjønn skal være hankjønn og alder fra 301 dager til og med 730 dager)
• Okse (Kjønn skal være hankjønn og alder skal være 731 dager eller mer)
• Ku (Kjønn skal være hunkjønn og alder skal være 1461 dager eller høyere)

• Fyll inn Individnummer og Opprinnelsesnummer i kolonne #1
• Fyll inn Fødselsdato i kolonne #2
• Fyll inn rase og kjønn (etter definisjonene over) i kolonne #3
Returslakt
Her kan du også skrive inn ID nummer på dyr og velge flere typer slakt/skjæring.
Eks.: Dyr 34234 skal ha luksus og resten ren grovkutt.
Merking / Pakking