Skip to main content

Innmeldingsskjema Småfe

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Debio godkjent NO-ØKO 01?
Har du levert dyr til oss tidligere
Kjønn / Alder / Rase-Type
• Lam
• Kje
• Sau
• Geit

• Fyll inn Individnummer og Opprinnelsesnummer i kolonne #1
• Fyll inn Fødselsdato i kolonne #2
• Fyll inn rase og kjønn (etter definisjonene over) i kolonne #3
Returslakt
Her kan du også skrive inn ID nummer på dyr og velge flere typer slakt/skjæring.
Eks.: Dyr 34234 skal ha luksus og resten ren grovkutt.
Merking / Pakking