Priser slakteriet

Varenr Vare/Beskrivelse Enhet Pris
101 Slakting storfe kg
18,-
102 Slakting gris * kg
16,-
103 Slakting småfe stk
450,-
104 Hygienetillegg for urene stofre stk
750,-
105 Hygienetillegg for urene småfe stk
120,-
106 Tillegg for uklipte ulldyr stk
120,-
107 Salting av skinn for retur storfe stk
200,-
108 Salting av skinn for retur småfe stk
50,-
109 Grovdeling av storfe kg
15,-
110 Findeling av storfe med kverning og pakking kg
20.-
111 Luksusdeling av storfe med kverning og pakking kg
25,-
112 Grovdeling av gris kg
15,-
113 Findeling av gris med kverning og pakking kg
18,-
114 Luksusdeling av gris med kverning og pakking kg
22,-
115 Grovdeling av småfe stk
300,-
116 Findeling av småfe med kverning og pakking stk
400,-
117 Luksusdeling av småfe med kverning og pakking stk
500,-
118 Leieproduksjon farse, inkludert kryderier og vesker kg
60,-
119 Leieproduksjon medisterkaker, inkludert kryderier og vesker kg
70,-
220 Kjøttkontroll kg
2,-
250 Pakking/Embalering av skrotter stk
65,-

 * Ved retur av hode og labber er dette med i slaktevekten

Alle stykningsdeler i findeling og luksusdeling er vakumpakket og merket med pakke- og holdbarhetsdato.

Alle priser er oppgitt eks. mva.
Ved spesielle ønsker, ta kontakt post@hafjellslakteri.no / tlf: 909 71 380